მოძებნე შენი ქონება

შეიყვანეთ განცხადების 12 ნიშნა ნომერი
ჩაწერეთ მესაკუთრის სახელი და გვარი.
ჩაწერეთ მესაკუთრის პირადი ნომერი.
ჩაწერეთ ქონების საკადასტრო კოდი .

ფართობი: 1,3კვ/კმ მოსახლეობა: 1205

კლიმატი:

ეკონომიკის ძირითადი მიმართულებები:

 

სულ დარეგისტრირებული განცხადებები: 3238

WB პროექტის ფარგლებში: 1512

სახ. პროექტის ფარგლებში: 1726

დაურეგისტრიებელი განცხადებები: 1097

კვ.მეტრზე მოსახლეობის რაოდენობა:3

რეგისტრაციის პერიოდი 10.11.2017 - 10.01.2018

საპილოტო პროექტის სტატისტიკა

მიწის რეგისტრაციის კომპონენტები

Mediation სქესი მიწის კატეგორიები ბენეფიციარები