მიწის სისტემური რეგისტრაციის თემაზე სოფლების - არხილოსკალოსა და არბოშიკის მოსახლეობასთან შეხვედრა გაიმართა

2018-06-25

პროექტის მენეჯერმა ელენე გრიგოლიამ ადგილობრივ მოსახლეობას საპილოტო პროექტის მიზნები, ღონისძიებები და პროცედურები გააცნო და მოისმინა  მათი რეკომენდაციები პროცესის ეფექტურობის გასაზრდელად.

საპილოტო პროექტი არხილოსკალოს საპილოტო არეალზე 2017 წლის დეკემბრის დასაწყისში დაიწყო და საველე-ტექნიკური სამუშაოები თვენახევარში დასრულდა. ჯამში, აზომილია 1915 მიწის ნაკვეთი, რომელთანაც 985 წარდგენილია საჯაროდ გასაცნობად. დაწყებულია სარეგისტრაციო პროცედურები.

მუნიციპალიტეტის მეორე სოფელ არბოშიკში სამუშაოები 2018 წლის 15 იანვრიდან მიმდინარეობს. უკვე აზომილია 1900-ზე მეტი მიწის ნაკვეთები. საველე-ტექნიკური სამუშაოები მარტში დასრულდება, რომლის პარალელურად განხორციელდება რეგისტრაციები.

საპილოტო პროექტი მსოფლიო ბანკის დახმარებით ხორციელდება და ის მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ნაწილს წარმოადგენს. პროექტით უფასოდაა გათვალისწინებული მიწის რეგისტრაცია და მისთვის საჭირო მომსახურებები: უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტების მოძიება და აღრიცხვა, საკადასტრო აზომვითი ნახაზის მომზადება, საკადასტრო მონაცემების ცვლილება, საკადასტრო აზომვითი ნახაზის გარეშე რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის დაზუსტება, ნოტარიუსის მიერ მხარეთა ხელმოწერის დამოწმება, მედიაცია და თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარება.