მარტვილის მუნიციპალიტეტში, ვედიდკარის ადმინისტრაციული ერთეულის სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგები

2019-02-19

საველე ტექნიკური სამუშაოების შესრულების შედეგად მიღებული ინფორმაციის დამუშავების შემდეგ საპილოტო არეალებზე ხორციელდება მონაცემების საჯარო გაცნობა. საჯარო გაცნობისთვის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე-napr.gov.ge, შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე და საპილოტო არეალზე მერის წარმომადგენლის ადმინისტრაციულ შენობაში ქვეყნდება ინფორმაცია აზომილი ნაკვეთების შესახებ (ნაკვეთის ფართი, მოხაზულობა, მდებარეობა, მფლობელის სახელი და გვარი). დაინტერესებულ პირს გამოქვეყნებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში შეუძლია მოითხოვოს მონაცემების გადამოწმება თუ არ ეთანხმება გამოქვეყნებულ ინფორმაციას. დასაბუთებული განცხადების საფუძველზე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უზრუნველყოფს ინფორმაციის გადამოწმებას დაინტერესებული პირის მონაწილეობით.

2019 წლის 14 თებერვლიდან  24 თებერვლის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ მარტვილის მუნიციპალიტეტში, ვედიდკარის ადმინისტრაციული ერთეულის N001, N002, N003, N004, N005, N006, N007, N008, N009, N010, N011, N012, N013, N014, N015, N016, N017, N018, N019, N020, N021, N022, N023, N024, N025, N026, N027, N028, N029, N030, N031, N032, N033, N034, N035, N036, N037, N038, N039, N040, N041, N042, N043, N044, N045, N046, N047, N048, N049, N050, N051, N052, N053, N054, N055, N056, N057, N058, N059, N060, N061, N062, N063, N064, N065, 7N066, N067, N068, N069, N070, N071, N072, N073, N074, N075, N076, N077, N078, N079, N080, N081, N082, N083, N084, N085, N086, N087, N088, N089, N090, N091, N092, N093, N094, N095, N096, N097, N098, N099, N100, N101, N102, N103, N104, N105, N106, N107, N108, N109, N110, N111, N112, N113, N114, N115, N116, 5N117, N118, N119, N120, N121, N122, N123, N124, N125, N126, N127, N128, N129, N130, N131, N132, N133, N134, N135, N136, N137, N138, N139, N140, N141, N142, N143, N144, N145, N146, N147, N148, N149, N150, N151, N152, N153, N154, N155, N156, N157, N158, N159, N160, N161, N162, N163, N164, N165, N166, N167, N168, N169, N170, N171, N172, N173, N174, N175, N176, N177, N178, N179, N180, N181, N182, N183, N184, N185, N186, N187, N188, N189, N190, N191, N192, N193, N194, N195, N196, N197, N198, N199, N200, N201, N202, N203, N204, N205, N206, N207, N208, N209, N210, N211, N212, N213, N214, N215, N216, N217  სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად.

იმ შემთხვევაში, თუკი არ ეთანხმებით საკადასტრო აღწერის (მიწის აზომვის) შედეგებს, გთხოვთ, 24 თებერვლის 18:00 საათის ჩათვლით მოგვმართოთ შემდეგ მისამართებზე:

  • მეშვიდე ქუჩა N2

აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ აღწერის შედეგები თქვენ მიერ მოწონებულად ჩაითვლება.

 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, მიმართეთ პროექტის რეგიონულ ფასილიტატორს ან დარეკეთ 

ცხელ ხაზზე: +(995 32) 2 405 405

 

განცხადება საკადასტრო აღწერის შედეგების გადამოწმების შესახებ