კარალეთის საპილოტო არეალის სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგები

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ კარალეთის საპილოტო არეალის  N001-დან N999-ის ჩათვლით სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად.

იმ შემთხვევაში, თუკი არ ეთანხმებით საკადასტრო აღწერის (მიწის აზომვის) შედეგებს, გთხოვთ, 2018 წლის 1 მაისიდან 2019 წლის 10 მაისის 18:00 საათის ჩათვლით მოგვმართოთ შემდეგ მისამართებზე:

  • გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა
  • დიდი გარეჯვარის სარიტუალო დარბაზი
  • პატარა გარეჯვარის სკოლის შენობა

აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ აღწერის შედეგები თქვენ მიერ მოწონებულად ჩაითვლება.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, მიმართეთ პროექტის რეგიონულ ფასილიტატორს ან დარეკეთ ცხელ 

ხაზზე: +(995 32) 2 405 405

 

განცხადება საკადასტრო აღწერის შედეგების გადამოწმების შესახებ

გადაწყვეტილება N148946

სარეგისტრაციო ბლოკის სქემა

სარეგისტრაციო ბლოკის სქემა (ორთოფოტო)

ბლოკი - 001
ბლოკი - 002
ბლოკი - 003
ბლოკი - 004
ბლოკი - 005
ბლოკი - 006
ბლოკი - 007
ბლოკი - 008
ბლოკი - 009
ბლოკი - 010
ბლოკი - 011
ბლოკი - 013
ბლოკი - 014
ბლოკი - 015
ბლოკი - 016
ბლოკი - 017
ბლოკი - 018
ბლოკი - 019
ბლოკი - 020
ბლოკი - 021
ბლოკი - 022
ბლოკი - 023
ბლოკი - 024
ბლოკი - 025
ბლოკი - 026
ბლოკი - 027
ბლოკი - 028
ბლოკი - 029
ბლოკი - 030
ბლოკი - 031
ბლოკი - 032
ბლოკი - 033
ბლოკი - 034
ბლოკი - 035
ბლოკი - 036
ბლოკი - 037
ბლოკი - 038
ბლოკი - 039
ბლოკი - 040
ბლოკი - 042
ბლოკი - 043
ბლოკი - 044
ბლოკი - 045
ბლოკი - 046
ბლოკი - 047
ბლოკი - 048
ბლოკი - 049
ბლოკი - 050
ბლოკი - 051
ბლოკი - 052
ბლოკი - 053
ბლოკი - 054
ბლოკი - 055
ბლოკი - 056
ბლოკი - 057
ბლოკი - 058
ბლოკი - 059
ბლოკი - 060
ბლოკი - 061
ბლოკი - 062
ბლოკი - 063
ბლოკი - 064
ბლოკი - 065
ბლოკი - 066
ბლოკი - 067
ბლოკი - 068
ბლოკი - 069
ბლოკი - 070
ბლოკი - 071
ბლოკი - 072
ბლოკი - 073
ბლოკი - 074
ბლოკი - 075
ბლოკი - 076
ბლოკი - 077
ბლოკი - 078
ბლოკი - 079
ბლოკი - 080
ბლოკი - 081
ბლოკი - 082
ბლოკი - 083
ბლოკი - 084
ბლოკი - 085
ბლოკი - 086
ბლოკი - 087
ბლოკი - 088
ბლოკი - 089
ბლოკი - 090
ბლოკი - 091
ბლოკი - 092
ბლოკი - 093
ბლოკი - 094
ბლოკი - 095
ბლოკი - 096
ბლოკი - 097
ბლოკი - 098
ბლოკი - 099
ბლოკი - 100
ბლოკი - 101
ბლოკი - 102
ბლოკი - 103
ბლოკი - 104
ბლოკი - 105
ბლოკი - 106
ბლოკი - 107
ბლოკი - 108
ბლოკი - 109
ბლოკი - 110
ბლოკი - 111
ბლოკი - 112
ბლოკი - 113
ბლოკი - 114
ბლოკი - 115
ბლოკი - 117
ბლოკი - 118
ბლოკი - 119
ბლოკი - 121
ბლოკი - 122
ბლოკი - 123
ბლოკი - 124
ბლოკი - 125
ბლოკი - 127
ბლოკი - 128
ბლოკი - 130
ბლოკი - 131
ბლოკი - 132
ბლოკი - 133
ბლოკი - 134
ბლოკი - 135
ბლოკი - 136
ბლოკი - 137
ბლოკი - 138
ბლოკი - 139
ბლოკი - 140
ბლოკი - 141
ბლოკი - 142
ბლოკი - 143
ბლოკი - 144
ბლოკი - 145
ბლოკი - 146
ბლოკი - 147
ბლოკი - 148
ბლოკი - 149
ბლოკი - 150
ბლოკი - 151
ბლოკი - 152
ბლოკი - 153
ბლოკი - 154
ბლოკი - 156
ბლოკი - 157
ბლოკი - 158
ბლოკი - 159
ბლოკი - 160
ბლოკი - 161
ბლოკი - 162
ბლოკი - 163
ბლოკი - 164
ბლოკი - 165
ბლოკი - 166
ბლოკი - 167
ბლოკი - 168
ბლოკი - 169
ბლოკი - 170
ბლოკი - 171
ბლოკი - 172
ბლოკი - 173
ბლოკი - 174
ბლოკი - 175
ბლოკი - 176
ბლოკი - 177
ბლოკი - 178
ბლოკი - 179
ბლოკი - 180
ბლოკი - 181
ბლოკი - 182
ბლოკი - 183
ბლოკი - 184
ბლოკი - 185
ბლოკი - 186
ბლოკი - 187
ბლოკი - 188
ბლოკი - 189
ბლოკი - 190
ბლოკი - 191
ბლოკი - 192
ბლოკი - 193
ბლოკი - 194
ბლოკი - 195
ბლოკი - 196
ბლოკი - 197
ბლოკი - 198
ბლოკი - 199
ბლოკი - 200
ბლოკი - 201
ბლოკი - 202
ბლოკი - 203
ბლოკი - 204
ბლოკი - 205
ბლოკი - 206
ბლოკი - 207
ბლოკი - 208
ბლოკი - 209
ბლოკი - 210
ბლოკი - 211
ბლოკი - 212
ბლოკი - 213
ბლოკი - 214
ბლოკი - 215
ბლოკი - 216
ბლოკი - 217
ბლოკი - 218
ბლოკი - 219
ბლოკი - 220
ბლოკი - 221
ბლოკი - 222
ბლოკი - 223
ბლოკი - 224
ბლოკი - 225
ბლოკი - 226
ბლოკი - 227
ბლოკი - 228
ბლოკი - 229
ბლოკი - 230
ბლოკი - 231
ბლოკი - 232
ბლოკი - 233
ბლოკი - 235
ბლოკი - 236
ბლოკი - 237
ბლოკი - 238
ბლოკი - 239
ბლოკი - 240
ბლოკი - 241
ბლოკი - 242
ბლოკი - 243
ბლოკი - 244
ბლოკი - 245
ბლოკი - 247
ბლოკი - 248
ბლოკი - 249
ბლოკი - 250
ბლოკი - 251
ბლოკი - 252
ბლოკი - 253
ბლოკი - 254
ბლოკი - 255
ბლოკი - 256
ბლოკი - 257
ბლოკი - 258
ბლოკი - 259
ბლოკი - 260
ბლოკი - 261
ბლოკი - 262
ბლოკი - 263
ბლოკი - 264
ბლოკი - 265
ბლოკი - 266
ბლოკი - 267
ბლოკი - 268
ბლოკი - 269
ბლოკი - 270
ბლოკი - 271
ბლოკი - 272
ბლოკი - 273
ბლოკი - 274
ბლოკი - 276
ბლოკი - 277
ბლოკი - 278
ბლოკი - 279
ბლოკი - 280
ბლოკი - 281
ბლოკი - 282
ბლოკი - 283
ბლოკი - 284
ბლოკი - 285
ბლოკი - 286
ბლოკი - 287
ბლოკი - 288
ბლოკი - 289
ბლოკი - 290
ბლოკი - 291
ბლოკი - 292
ბლოკი - 293
ბლოკი - 294
ბლოკი - 295
ბლოკი - 296
ბლოკი - 297
ბლოკი - 298
ბლოკი - 299
ბლოკი - 300
ბლოკი - 301
ბლოკი - 302
ბლოკი - 303
ბლოკი - 304
ბლოკი - 305
ბლოკი - 306
ბლოკი - 307
ბლოკი - 308
ბლოკი - 309
ბლოკი - 310
ბლოკი - 311
ბლოკი - 312
ბლოკი - 313
ბლოკი - 314
ბლოკი - 315
ბლოკი - 316
ბლოკი - 317
ბლოკი - 318
ბლოკი - 319
ბლოკი - 320
ბლოკი - 321
ბლოკი - 322
ბლოკი - 323
ბლოკი - 324
ბლოკი - 325
ბლოკი - 326
ბლოკი - 327
ბლოკი - 328
ბლოკი - 329
ბლოკი - 330
ბლოკი - 331
ბლოკი - 332
ბლოკი - 333
ბლოკი - 334
ბლოკი - 335
ბლოკი - 336
ბლოკი - 337
ბლოკი - 338
ბლოკი - 339
ბლოკი - 340
ბლოკი - 341
ბლოკი - 342
ბლოკი - 343
ბლოკი - 344
ბლოკი - 345
ბლოკი - 346
ბლოკი - 347
ბლოკი - 348
ბლოკი - 349
ბლოკი - 350
ბლოკი - 351
ბლოკი - 352
ბლოკი - 353
ბლოკი - 354
ბლოკი - 355
ბლოკი - 356
ბლოკი - 357
ბლოკი - 358
ბლოკი - 359
ბლოკი - 360
ბლოკი - 361
ბლოკი - 362
ბლოკი - 363
ბლოკი - 364
ბლოკი - 365
ბლოკი - 366
ბლოკი - 367
ბლოკი - 368
ბლოკი - 369
ბლოკი - 370
ბლოკი - 371
ბლოკი - 372
ბლოკი - 373
ბლოკი - 374
ბლოკი - 375
ბლოკი - 376
ბლოკი - 377
ბლოკი - 378
ბლოკი - 379
ბლოკი - 380
ბლოკი - 381
ბლოკი - 382
ბლოკი - 383
ბლოკი - 384
ბლოკი - 385
ბლოკი - 386
ბლოკი - 389
ბლოკი - 390
ბლოკი - 391
ბლოკი - 392
ბლოკი - 393
ბლოკი - 394
ბლოკი - 395
ბლოკი - 396
ბლოკი - 397
ბლოკი - 398
ბლოკი - 399
ბლოკი - 400
ბლოკი - 401
ბლოკი - 402
ბლოკი - 403
ბლოკი - 404
ბლოკი - 405
ბლოკი - 406
ბლოკი - 407
ბლოკი - 408
ბლოკი - 409
ბლოკი - 410
ბლოკი - 411
ბლოკი - 412
ბლოკი - 415
ბლოკი - 416
ბლოკი - 418
ბლოკი - 419
ბლოკი - 420
ბლოკი - 421
ბლოკი - 422
ბლოკი - 423
ბლოკი - 424
ბლოკი - 425
ბლოკი - 428
ბლოკი - 429
ბლოკი - 430
ბლოკი - 431
ბლოკი - 432
ბლოკი - 433
ბლოკი - 435
ბლოკი - 436
ბლოკი - 437
ბლოკი - 438
ბლოკი - 439
ბლოკი - 440
ბლოკი - 441
ბლოკი - 442
ბლოკი - 443
ბლოკი - 444
ბლოკი - 445
ბლოკი - 447
ბლოკი - 448
ბლოკი - 449
ბლოკი - 450
ბლოკი - 451
ბლოკი - 452
ბლოკი - 453
ბლოკი - 454
ბლოკი - 455
ბლოკი - 456
ბლოკი - 457
ბლოკი - 458
ბლოკი - 459
ბლოკი - 460
ბლოკი - 461
ბლოკი - 462
ბლოკი - 463
ბლოკი - 464
ბლოკი - 465
ბლოკი - 466
ბლოკი - 467
ბლოკი - 468
ბლოკი - 469
ბლოკი - 470
ბლოკი - 471
ბლოკი - 472
ბლოკი - 473
ბლოკი - 474
ბლოკი - 475
ბლოკი - 476
ბლოკი - 477
ბლოკი - 478
ბლოკი - 479
ბლოკი - 480
ბლოკი - 481
ბლოკი - 482
ბლოკი - 483
ბლოკი - 484
ბლოკი - 485
ბლოკი - 486
ბლოკი - 487
ბლოკი - 488
ბლოკი - 489
ბლოკი - 490
ბლოკი - 491
ბლოკი - 492
ბლოკი - 493
ბლოკი - 494
ბლოკი - 496
ბლოკი - 501
ბლოკი - 502
ბლოკი - 503
ბლოკი - 504
ბლოკი - 505
ბლოკი - 506
ბლოკი - 507
ბლოკი - 508
ბლოკი - 509
ბლოკი - 510
ბლოკი - 511
ბლოკი - 512
ბლოკი - 513
ბლოკი - 514
ბლოკი - 515
ბლოკი - 516
ბლოკი - 517
ბლოკი - 518
ბლოკი - 521
ბლოკი - 522
ბლოკი - 528
ბლოკი - 529
ბლოკი - 530
ბლოკი - 531
ბლოკი - 532
ბლოკი - 533
ბლოკი - 534
ბლოკი - 535
ბლოკი - 536
ბლოკი - 537
ბლოკი - 538
ბლოკი - 539
ბლოკი - 540
ბლოკი - 541
ბლოკი - 542
ბლოკი - 543
ბლოკი - 544
ბლოკი - 545
ბლოკი - 546
ბლოკი - 547
ბლოკი - 548
ბლოკი - 549
ბლოკი - 550
ბლოკი - 551
ბლოკი - 552
ბლოკი - 553
ბლოკი - 554
ბლოკი - 555
ბლოკი - 556
ბლოკი - 557
ბლოკი - 558
ბლოკი - 559
ბლოკი - 560
ბლოკი - 561
ბლოკი - 562
ბლოკი - 563
ბლოკი - 564
ბლოკი - 565
ბლოკი - 566
ბლოკი - 567
ბლოკი - 568
ბლოკი - 569
ბლოკი - 570
ბლოკი - 571
ბლოკი - 572
ბლოკი - 573
ბლოკი - 574
ბლოკი - 575
ბლოკი - 576
ბლოკი - 577
ბლოკი - 578
ბლოკი - 579
ბლოკი - 580
ბლოკი - 581
ბლოკი - 582
ბლოკი - 583
ბლოკი - 584
ბლოკი - 585
ბლოკი - 586
ბლოკი - 587
ბლოკი - 588
ბლოკი - 589
ბლოკი - 590
ბლოკი - 591
ბლოკი - 592
ბლოკი - 593
ბლოკი - 594
ბლოკი - 595
ბლოკი - 596
ბლოკი - 597
ბლოკი - 598
ბლოკი - 599
ბლოკი - 600
ბლოკი - 601
ბლოკი - 602
ბლოკი - 603
ბლოკი - 604
ბლოკი - 605
ბლოკი - 606
ბლოკი - 607
ბლოკი - 608
ბლოკი - 609
ბლოკი - 610
ბლოკი - 611
ბლოკი - 612
ბლოკი - 613
ბლოკი - 614
ბლოკი - 615
ბლოკი - 616
ბლოკი - 617
ბლოკი - 618
ბლოკი - 619
ბლოკი - 620
ბლოკი - 621
ბლოკი - 622
ბლოკი - 623
ბლოკი - 624
ბლოკი - 625
ბლოკი - 626
ბლოკი - 627
ბლოკი - 628
ბლოკი - 629
ბლოკი - 630
ბლოკი - 631
ბლოკი - 632
ბლოკი - 633
ბლოკი - 634
ბლოკი - 635
ბლოკი - 636
ბლოკი - 637
ბლოკი - 638
ბლოკი - 639
ბლოკი - 641
ბლოკი - 642
ბლოკი - 643
ბლოკი - 645
ბლოკი - 647
ბლოკი - 648
ბლოკი - 649
ბლოკი - 651
ბლოკი - 652
ბლოკი - 653
ბლოკი - 654
ბლოკი - 655
ბლოკი - 656
ბლოკი - 657
ბლოკი - 658
ბლოკი - 659
ბლოკი - 660
ბლოკი - 661
ბლოკი - 662
ბლოკი - 663
ბლოკი - 664
ბლოკი - 665
ბლოკი - 666
ბლოკი - 667
ბლოკი - 668
ბლოკი - 669
ბლოკი - 671
ბლოკი - 672
ბლოკი - 673
ბლოკი - 674
ბლოკი - 675
ბლოკი - 676
ბლოკი - 677
ბლოკი - 678
ბლოკი - 679
ბლოკი - 680
ბლოკი - 681
ბლოკი - 682
ბლოკი - 683
ბლოკი - 684
ბლოკი - 685
ბლოკი - 686
ბლოკი - 687
ბლოკი - 688
ბლოკი - 689
ბლოკი - 690
ბლოკი - 691
ბლოკი - 692
ბლოკი - 693
ბლოკი - 694
ბლოკი - 695
ბლოკი - 696
ბლოკი - 697
ბლოკი - 698
ბლოკი - 699
ბლოკი - 700
ბლოკი - 701
ბლოკი - 702
ბლოკი - 703
ბლოკი - 704
ბლოკი - 705
ბლოკი - 706
ბლოკი - 707
ბლოკი - 708
ბლოკი - 709
ბლოკი - 710
ბლოკი - 711
ბლოკი - 712
ბლოკი - 713
ბლოკი - 714
ბლოკი - 715
ბლოკი - 716
ბლოკი - 717
ბლოკი - 718
ბლოკი - 719
ბლოკი - 720
ბლოკი - 721
ბლოკი - 722
ბლოკი - 723
ბლოკი - 724
ბლოკი - 725
ბლოკი - 726
ბლოკი - 727
ბლოკი - 728
ბლოკი - 729
ბლოკი - 730
ბლოკი - 731
ბლოკი - 732
ბლოკი - 733
ბლოკი - 734
ბლოკი - 735
ბლოკი - 736
ბლოკი - 737
ბლოკი - 738
ბლოკი - 739
ბლოკი - 740
ბლოკი - 741
ბლოკი - 742
ბლოკი - 743
ბლოკი - 744
ბლოკი - 745
ბლოკი - 746
ბლოკი - 747
ბლოკი - 748
ბლოკი - 749
ბლოკი - 750
ბლოკი - 751
ბლოკი - 752
ბლოკი - 753
ბლოკი - 754
ბლოკი - 755
ბლოკი - 756
ბლოკი - 757
ბლოკი - 758
ბლოკი - 759
ბლოკი - 760
ბლოკი - 761
ბლოკი - 762
ბლოკი - 763
ბლოკი - 764
ბლოკი - 765
ბლოკი - 766
ბლოკი - 767
ბლოკი - 768
ბლოკი - 769
ბლოკი - 770
ბლოკი - 771
ბლოკი - 772
ბლოკი - 773
ბლოკი - 774
ბლოკი - 775
ბლოკი - 776
ბლოკი - 777
ბლოკი - 778
ბლოკი - 779
ბლოკი - 780
ბლოკი - 781
ბლოკი - 782
ბლოკი - 783
ბლოკი - 784
ბლოკი - 785
ბლოკი - 786
ბლოკი - 787
ბლოკი - 788
ბლოკი - 789
ბლოკი - 790
ბლოკი - 791
ბლოკი - 792
ბლოკი - 793
ბლოკი - 794
ბლოკი - 795
ბლოკი - 796
ბლოკი - 797
ბლოკი - 798
ბლოკი - 799
ბლოკი - 800
ბლოკი - 801
ბლოკი - 802
ბლოკი - 803
ბლოკი - 804
ბლოკი - 805
ბლოკი - 806
ბლოკი - 807
ბლოკი - 808
ბლოკი - 809
ბლოკი - 810
ბლოკი - 811
ბლოკი - 812
ბლოკი - 813
ბლოკი - 814
ბლოკი - 815
ბლოკი - 816
ბლოკი - 817
ბლოკი - 818
ბლოკი - 820
ბლოკი - 821
ბლოკი - 822
ბლოკი - 823
ბლოკი - 824
ბლოკი - 825
ბლოკი - 826
ბლოკი - 827
ბლოკი - 828
ბლოკი - 829
ბლოკი - 830
ბლოკი - 831
ბლოკი - 832
ბლოკი - 833
ბლოკი - 834
ბლოკი - 835
ბლოკი - 836
ბლოკი - 837
ბლოკი - 838
ბლოკი - 839
ბლოკი - 840
ბლოკი - 841
ბლოკი - 842
ბლოკი - 843
ბლოკი - 844
ბლოკი - 845
ბლოკი - 846
ბლოკი - 854
ბლოკი - 858
ბლოკი - 859
ბლოკი - 860
ბლოკი - 861
ბლოკი - 862
ბლოკი - 863
ბლოკი - 864
ბლოკი - 865
ბლოკი - 866
ბლოკი - 867
ბლოკი - 868
ბლოკი - 869
ბლოკი - 870
ბლოკი - 871
ბლოკი - 872
ბლოკი - 873
ბლოკი - 874
ბლოკი - 875
ბლოკი - 876
ბლოკი - 877
ბლოკი - 878
ბლოკი - 879
ბლოკი - 880
ბლოკი - 881
ბლოკი - 882
ბლოკი - 883
ბლოკი - 884
ბლოკი - 885
ბლოკი - 886
ბლოკი - 888
ბლოკი - 889
ბლოკი - 890
ბლოკი - 892
ბლოკი - 893
ბლოკი - 894
ბლოკი - 895
ბლოკი - 896
ბლოკი - 897
ბლოკი - 898
ბლოკი - 899
ბლოკი - 900
ბლოკი - 903
ბლოკი - 904
ბლოკი - 905
ბლოკი - 906
ბლოკი - 907
ბლოკი - 908
ბლოკი - 909
ბლოკი - 910
ბლოკი - 911
ბლოკი - 912
ბლოკი - 913
ბლოკი - 914
ბლოკი - 915
ბლოკი - 916
ბლოკი - 917
ბლოკი - 918
ბლოკი - 919
ბლოკი - 920
ბლოკი - 921
ბლოკი - 922
ბლოკი - 923
ბლოკი - 924
ბლოკი - 925
ბლოკი - 926
ბლოკი - 927
ბლოკი - 928
ბლოკი - 929
ბლოკი - 930
ბლოკი - 931
ბლოკი - 932
ბლოკი - 933
ბლოკი - 934
ბლოკი - 935
ბლოკი - 936
ბლოკი - 937
ბლოკი - 938
ბლოკი - 941
ბლოკი - 942
ბლოკი - 943
ბლოკი - 944
ბლოკი - 945
ბლოკი - 946
ბლოკი - 947
ბლოკი - 948
ბლოკი - 949
ბლოკი - 950
ბლოკი - 951
ბლოკი - 953
ბლოკი - 954
ბლოკი - 955
ბლოკი - 956
ბლოკი - 957
ბლოკი - 958
ბლოკი - 959
ბლოკი - 960
ბლოკი - 961
ბლოკი - 962
ბლოკი - 963
ბლოკი - 964
ბლოკი - 965
ბლოკი - 966
ბლოკი - 967
ბლოკი - 968
ბლოკი - 969
ბლოკი - 970
ბლოკი - 971
ბლოკი - 972
ბლოკი - 973
ბლოკი - 974
ბლოკი - 975
ბლოკი - 976
ბლოკი - 977
ბლოკი - 978
ბლოკი - 979
ბლოკი - 980
ბლოკი - 981
ბლოკი - 982
ბლოკი - 984
ბლოკი - 985
ბლოკი - 986
ბლოკი - 987
ბლოკი - 988
ბლოკი - 989
ბლოკი - 990
ბლოკი - 991
ბლოკი - 992
ბლოკი - 993
ბლოკი - 994
ბლოკი - 995
ბლოკი - 996
ბლოკი - 997
ბლოკი - 998
ბლოკი - 999