მიწის რეგისტრაციის კომპონენტები

აზომილი : 39306
რეგისტრირებული : 26242
მიმდინარე : 146
აღიარების კომისია : 4551

არჩეულ არეალზე თქვენ ნახავთ სტატისტიკას და რუკაზე მოხაზულობას