მიწის რეგისტრაციის კომპონენტები

აზომილი : 39306
რეგისტრირებული : 28532
მიმდინარე : 141
აღიარების კომისია : 4560

არჩეულ არეალზე თქვენ ნახავთ სტატისტიკას და რუკაზე მოხაზულობას