მიწის რეგისტრაციის კომპონენტები

აზომილი : 39306
რეგისტრირებული : 41519
მიმდინარე : 84
აღიარების კომისია : 4608

არჩეულ არეალზე თქვენ ნახავთ სტატისტიკას და რუკაზე მოხაზულობას