მიწის რეგისტრაციის კომპონენტები

აზომილი : 39306
რეგისტრირებული : 23158
მიმდინარე : 159
აღიარების კომისია : 4510

არჩეულ არეალზე თქვენ ნახავთ სტატისტიკას და რუკაზე მოხაზულობას