მიწის რეგისტრაციის კომპონენტები

აზომილი : 39306
რეგისტრირებული : 33008
მიმდინარე : 130
აღიარების კომისია : 4570

არჩეულ არეალზე თქვენ ნახავთ სტატისტიკას და რუკაზე მოხაზულობას