მიწის რეგისტრაციის კომპონენტები

აზომილი : 39306
რეგისტრირებული : 40208
მიმდინარე : 112
აღიარების კომისია : 4600

არჩეულ არეალზე თქვენ ნახავთ სტატისტიკას და რუკაზე მოხაზულობას