მიწის რეგისტრაციის კომპონენტები

აზომილი : 39306
რეგისტრირებული : 42016
მიმდინარე : 52
აღიარების კომისია : 4619

არჩეულ არეალზე თქვენ ნახავთ სტატისტიკას და რუკაზე მოხაზულობას