მიწის რეგისტრაციის კომპონენტები

აზომილი : 39306
რეგისტრირებული : 42643
მიმდინარე : 40
აღიარების კომისია : 4626

არჩეულ არეალზე თქვენ ნახავთ სტატისტიკას და რუკაზე მოხაზულობას