ევროკავშირის შეფასების მისიის ექსპერტი პიტერ ტასკერი ჯიმითში

ევროკავშირის შეფასების მისიის ექსპერტი პიტერ ტასკერი ჯიმითში

2018-09-18