მიწის რეგისტრაციის საპილოტო პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული პროცედურები

მიწის რეგისტრაციის საპილოტო პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული პროცედურები

2019-01-18