მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტის პრეზენტაცია ზარიძეების საპილოტო არეალზე

2019-02-21