მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტის პრეზენტაცია სალხინოს საპილოტო არეალზე

2019-02-21