სასოფლო-სამეურნეო მიწების პირველადი რეგისტრაციის პროექტი 08 10 2014 მაესტრო

2015 წლის აპრილიდან ქვეყანაში სასოფლო-სამეურნეო მიწების პირველადი რეგისტრაციის

2018-05-07