საჯარო რეესტრმა მსოფლიო ბანკის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში „მიწის მმართველობა და სიღარიბე 2019“ მიიღო მონაწილეობა

2019-04-03