გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის ტრენინგი და სერტიფიცირება

2019-05-03