ბენეფიციარები

პროექტის ბენეფიციარია საპილოტო არეალზე მცხოვრები საქართველოს ყველა მოქალაქე, კერძო სამართლის იურიდიული პირი, ადგილობრივი თვითმმართველობა და სახელმწიფო.


მესაკუთრეთა რაოდენობა: 16779