მიწის რეგისტრაციის კომპონენტები

აზომილი : 39306
რეგისტრირებული : 43064
მიმდინარე : 34
აღიარების კომისია : 4626

არჩეულ არეალზე თქვენ ნახავთ სტატისტიკას და რუკაზე მოხაზულობას